Flaggspett, Stranda 27.05.2012. Foto Knut Totland

Bildevisning