Kanadagås, grågås og krikkand, Hunnesbukta 06.05.12. Foto Jan Ove Bratset

Bildevisning