Løvsanger, Stormyra 23.05.2012. Foto Knut Totland

Bildevisning