Ringmerket grønnsisik, Berg 13.04.2012. Foto Jan Ove Bratset

Bildevisning