Ankomst av trekkfugler   

Meld inn dine førsteobservasjoner av trekkfuglene i Hemne, f. eks. den første linerla eller storspoven du ser. Dette kan du gjøre på Artsobservasjoner.no.

Hvitryggspett

Hvitryggspett er kommunefuglen for Hemne. Vi er interesserte i alle observasjoner av arten i Hemne. Dette kan du gjøre på artsobservasjoner.no.

Du kan bidra i kartleggingen av hekkefugler i Hemne

Meld inn hekkefunn til oss! Det kan være hekkefunn i skog og mark, men også fra fuglekassene på veggen, eller svalene på låven. Alle arter er like interessante! Dette gjøres i artsobservasjoner.no - husk å angi stedsbenevnelsen så nøyaktig som mulig (adresse, kartkoordinater, gps eller annen beskrivelse). Resultatene publiseres etter hvert i boka Hekkefugler i Hemne. 

Meld inn observasjon

Send inn dine fugleobservasjoner fra Hemne. Vi oppdaterer observasjonsloggen etter hvert som de innmeldte observasjonene blir gjennomgått. Når du trykker Send blir skjemaet nullstilt, slik at du kan skrive inn flere observasjoner.